Pécel Polgármesteri HivatalCím:2119 Pécel, Kossuth tér 1.
E-mail:szervezes@pecel-hivatal.hu
Honlap:www.pecel-hivatal.hu/


1. Szervezeti, személyzeti adatok


1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

Leírás:Általános közzétételi lista - Elérhetőségi adatok
Közzététel ideje:2008.10.12 (2008.12.01)
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_elerhetosegi_adatok_57.doc1.3. Gazdálkodó szervezetek

KÖZZÉTÉTEL Pécel Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő Péceli Víz-, és Csatornamű és Városgazdálkodási Kft-ről a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének áláthatóbbá tételéről szóló 175/2009. (VIII. 29.) Korm.r. alapján

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
Közzététel ideje:2009.09.15
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_gazdalkodo_szervezetek_760.doc

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok22/2011. (VII. 8.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzata Képviselő testületének 24/2004. (IX. 15.) az Önkormányzat vagyonáról és az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló rendelete módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.07.08
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1829.pdf

21/2011. (VII. 08.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11 /2011. ( IV. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.07.08
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1828.pdf

20/2011. (VII. 8.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közüzemi ivóvízellátás és közüzemi szennyvízelvezetés szolgáltatás igénybevételéről, valamint az ezzel összefüggő egyes díjakról és fizetési kötelezettségekről sz

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.07.08
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1827.pdf

19/2011. (VII. 8.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában lévő víz- és csatornaközművekre történő rákötések rendjéről szóló 27/2008. (VIII.1.) számú rendeletének módosításáról és egységes szövegéről szóló 2/2010.

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.07.08
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1826.pdf

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (VII. 8.) önkormányzati rendelete a vásárokról és a piacokról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.07.08
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1825.pdf

2011. július 04. Előterjesztés javaslat gyermek háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó szerződés megkötése tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.07.04
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1819.doc

2011. július 04. Előterjesztés Pécel Város Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata, illetve az önként vállalt egészségügyi tevékenységek megszüntetése tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.07.04
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1818.doc

2011. július 04. Előterjesztés az iskola-orvosi feladatok ellátására vonatkozó szerződések megkötésére

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.07.04
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1817.doc

2011. július 04. Előterjesztés közétkeztetési feladatok költséghatékony ellátása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.07.04
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1816.doc

2011. július 04. Előterjesztés Pécel Város Önkormányzat beszerzési szabályzata tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.07.04
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1815.doc

2011. július 04. Előterjesztés a települési szilárd hulladék szállítására kötött szerződés tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.07.04
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1814.doc

2011. július 04. Előterjesztés a 122/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elrendelt, Vízmű Kft. ügyvezetője által készítendő intézkedési terv tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.07.04
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1813.doc

2011. július 04. Előterjesztés a Péceli Vízmű Kft. 2010. évi beszámolója tárgyában (Az előterjesztés mellékletei letölthetők a www.pecel.hu/vizmu/2011/06

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.07.04
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1812.doc

2011. július 04. Előterjesztés a Péceli Vízmű Kft. 2011. évi üzleti terve, valamint Szervezeti és Működési Szabályzata tárgyában (Az előterjesztés mellékletei letölthetők a www.pecel.hu/vizmu/2011/06

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.07.04
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1811.doc

2011. július 04. Előterjesztés városi néptánc iránti igények biztosítására a Liget Táncakadémia szervezete részére közvetett támogatás nyújtása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.07.04
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1810.doc

2011. július 04. Előterjesztés a Péceli Integrált Oktatási Központ intézményegységei 2011/2012-es tanévre vonatkozó engedélyezett órakeret és pedagógus álláshely számának meghatározása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.07.04
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1809.doc

2011. július 04. Előterjesztés a Napsugár Bölcsőde szakmai programjának elfogadása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.07.04
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1808.doc

2011. július 04. Előterjesztés Óvodai csoportlétszámok meghatározása, és Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje alapító okiratának módosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.07.04
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1807.pdf

2011. 07. 04. Előterjesztés a Péceli Integrált Oktatási Központ létrehozásával kapcsolatos okiratok elfogadása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.06.30
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1806.pdf

2011. 07. 04. Előterjesztés Pécel Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.06.30
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1805.doc

2011. 07. 04. Előterjesztés a Pécel, 067/19 hrsz. alatti külterületi ingatlan átminősítése tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.06.30
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1804.doc

2011. 07. 04. Előterjesztés változtatási tilalom elrendelése tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.06.30
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1803.doc

2011. július 4. Előterjesztés a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.06.30
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1802.doc

2011. július 4. Előterjesztés Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004(IX. 15.) az Önkormányzat vagyonáról és az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló rendelete módosításának tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.06.30
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1801.doc

2011. július 4. Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2011.(IV. 1.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.06.30
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1800.doc

2011. július 4. Előterjesztés Pécel Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában lévő víz- és csatornaközművekre történő rákötések rendjéről szóló 27/2008. (VIII.1.) számú rendeletének módosításáról és egységes szövegéről szóló 2/2010. (I. 29.) szá

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.06.30
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1799.doc

2011. július 4. Előterjesztés Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vásárokról és piacokról szóló rendelete megalkotása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.06.30
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1798.doc

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.05.31
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1754.pdf

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III. 7.) számú az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.05.31
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1753.pdf

2011. május 26. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés közétkeztetési feladatok ellátása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.05.24
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1747.pdf

2011. május 26. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés a Pécel Fejlődéséért Közalapítvány alapító okiratának felülvizsgálata tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.05.24
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1746.pdf

2011. május 26. Képviselő-testülei ülés Előterjesztés szilárd kommunális hulladék gyűjtés, szállítás ellátása közszolgáltatási szerződés keretében

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.05.24
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1745.pdf

2011. május 26. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés a Péceli Vízmű Kft. ügyvezetőjének munkaköri leírása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.05.24
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1744.pdf

2011. május 26. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés honvédelmi területek önkormányzati tulajdonba vétele tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.05.24
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1743.doc

2011. május 26. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés a Vízmű Kft. közszolgáltatási szerződésének Körics Euroconsulting által elvégzett felülvizsgálat tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.05.24
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1742.pdf

2011. május 26. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés belső ellenőri feladatok ellátása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.05.24
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1740.pdf

2011. május 26. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés A 3666 és 3667 hrsz-ú ingatlanok elidegenítésének tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.05.24
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1737.pdf

2011. május 26. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés a Human Sztráda Nonprofit Kft. 2010. évi szakmai munkájáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.05.24
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1734.pdf

2011. május 26. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés Pécel Város Önkormányzatának értékelése Pécel Város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.05.24
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1731.pdf

2011. május 26. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés a 2010. évi közbeszerzések éves statisztikai összegzése tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.05.24
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1728.pdf

2011. május 26. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés Péceli Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesületének 2010. évben végzet munkájáról szóló beszámoló tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.05.24
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1724.pdf

2011. május 26. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés a 2011. évi közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározása

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.05.24
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1723.pdf

2011. május 26. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés iskola-orvosi feladatok ellátására vonatkozó szerződések felülvizsgálata

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.05.24
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1722.pdf

2011. május 26. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés Pécel Város Önkormányzat által fenntartott intézmények karbantartási és informatikai feladatainak egységesítése tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.05.23
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1721.pdf

2011. május 26. Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.05.23
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1720.pdf

2011. április 27. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés a Köztársaság téri önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség értékesítését megelőző tennivalók tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.04.27
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1711.pdf

2011. április 27. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés az Eurovill Kft-vel vállalkozási szerződés kötése a városi közvilágítás bővítése tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.04.27
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1710.pdf

2011. április 27. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés „Hivatali büfé” bérleti tendere tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.04.27
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1709.pdf

2011. április 27. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés a Péceli Petőfi Sándor Férfikórus támogatása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.04.27
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1708.pdf

2011. április 27. Előterjesztés a JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft. szerződésének módosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.04.27
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1707.pdf

2011. április 27. Előterjesztés a Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.04.27
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1706.pdf

2011. április 22. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés a 2011. évre vonatkozó teljesítmény követelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.04.27
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1705.pdf

2011. április 27. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés Pécel Város Önkormányzat testvérvárosi – és külkapcsolati koncepciójának jóváhagyása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.04.27
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1704.pdf

2011. április 27. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés az általános iskolákban a 2011/2012-es tanévben indítható tanulócsoport szám meghatározása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.04.26
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1698.pdf

2011. április 27. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. évi munkaterve tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.04.26
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1697.pdf

2011. április 27. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.04.26
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1696.pdf

2011. április 27. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események szolgáltatási díjáról szóló 9/2011.(III. 7.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.04.26
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1695.pdf

2011. április 27. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés a közüzemi ivóvízellátás és közüzemi szennyvízelvezetés szolgáltatás igénybevételéről, valamint az ezzel összefüggő egyes díjakról és fizetési kötelezettségekről

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.04.26
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1694.pdf

2011. április 27. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés a Helyi adókról szóló 28/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata és módosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.04.26
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1693.pdf

2011. április 27. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés Pécel Város Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.04.26
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1692.pdf

2011. március 31. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés a beiskolázásokra vonatkozó 48/2011. (II.28.) számú képviselő testületi határozat módosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.03.28
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1640.pdf

2011. március 31. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés Pécel Város Önkormányzatának a Gödöllő és Környéke Regionális Turisztikai Egyesületbe történő tagsági viszonyának megújítása ügyében

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.03.28
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1639.pdf

2011. március 31. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés Pécel Város közigazgatási területén kijelölendő beiskolázási körzethatárok meghatározása ügyében

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.03.28
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1638.pdf

2011. március 31. Képvisleő-testületi ülés Előterjesztés Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje tagóvodáinak és bölcsődéjének nyári zárása ügyében

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.03.28
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1637.pdf

2011. március 31. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés képviselői tiszteletdíj átcsoportosítására

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.03.28
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1636.pdf

2011. március 31. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés A Péceli Vízmű Kft. ügyvezetőjének megbízása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.03.28
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1635.pdf

2011. március 31. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés Pécel Város Önkormányzat 2. számú házi gyermekorvosi körzete

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.03.28
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1634.pdf

2011. március 31. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés a Péceli Integrált Oktatási Központ 2011. augusztus 1-től érvénybe lépő vezetői struktúrájának meghatározása ügyében

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.03.28
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1633.pdf

2011. március 31. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés a közüzemi ivóvízellátás és közüzemi szennyvízelvezetés szolgáltatás igénybevételéről, valamint az ezzel összefüggő egyes díjakról és fizetési kötelezettségekről

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.03.28
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1632.pdf

2011. március 31. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet megalkotása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.03.28
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1631.pdf

2011. március 31. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés Pécel Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.03.28
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1630.pdf

2011. február 28. Előterjesztés a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllő székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség támogatási kérelme tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.02.25
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1602.pdf

2011. február 28. Előterjesztés a DuDance Táncegyesület Pécel Város címerének viselésére, továbbá anyagi támogatásra irányuló kérelme tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.02.25
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1601.pdf

2011. február 28. Előterjesztés a Péceli Integrált Oktatási Központ intézményvezetői illetményének meghatározása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.02.25
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1600.pdf

2011. február 28. Előterjesztés a 2011. évi óvodai és általános iskolai beiratkozás időpontjának meghatározása, valamint a csoportokba és osztályokba felvehető gyermekek létszámának meghatározása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.02.25
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1599.pdf

2011. február 28. Előterjesztés Lázár Ervin Városi Könyvtár és a Szemere Pál Művelődési Ház összevonásával létrejövő új, önállóan működő költségvetési intézmény alapítás tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.02.25
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1598.pdf

2011. február 28. Előterjesztés a Pest Megyei Kormányhivatal 30PM-381-1/2011. iktatószámú Törvényességi észrevétele tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.02.25
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1597.pdf

2011. február 28. Előterjesztés a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események szolgáltatási díjairól szóló rendelet megalkotása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.02.25
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1596.pdf

2011. február 28. Előterjesztés Pécel Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2011. évi igazgatási szünete tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.02.25
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1595.pdf

2011. február 28. Előterjesztés az egyes szabálysértési tényállást alapító önkormányzati rendeletek módosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.02.25
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1594.pdf

2011. február 28. Előterjesztés Pécel Város Önkormányzatának közigazgatási területén lévő háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 5/2004.(III. 10.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.02.25
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1593.doc

2011. február 28.Előterjesztés Pécel Város Önkormányzat 2011. évi költségvetése tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.02.25
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1592.pdf

4/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet változtatási tilalom elrendeléséről

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.02.01
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1587.pdf

3/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő víz- és csatornaközművekre történő rákötések rendjéről szóló 2/2010. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.02.01
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1586.pdf

2/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2006. (IV. 28.) számú rendelete módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.02.01
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1585.pdf

1/2011(I. 28.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 28/2010(XII.16.) számú rendeletének módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.02.01
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1584.pdf

2011. január 27. SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat tulajdonában lévő víz- és csatornaközművekre történő rákötések rendjéről szóló 2/2010. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.01.24
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1571.doc

2011. január 27. Előterjesztés a polgármester illetményét, telefonköltségét, valamint az alpolgármesterek telefonköltségét megállapító képviselő-testületi határozatok módosítására

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.01.24
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1570.doc

2011. január 27. Előterjesztés a belterületi szilárd burkolatú utak javítása (kátyúzás) tárgyában közbeszerzési eljárás indítása

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.01.24
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1569.doc

2011. január 27. Előterjesztés Pécel Város Ünnepségeinek és Rendezvényeinek meghatározása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.01.24
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1568.pdf

2011. január 27. Előterjesztés Lázár Ervin Városi Könyvtár és a Szemere Pál Művelődési Ház összevonásával létrejövő új, önállóan működő költségvetési intézmény alapítás tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.01.24
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1567.doc

2011. január 27. Előterjesztés a Petőfi Sándor Általános Iskola, a Szemere Pál Általános iskola és a Ráday Pál Gimnázium összevonásával létrejövő új, önállóan működő költségvetési intézmény (Péceli Integrált Oktatási Központ) alapítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2011.01.24
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1566.pdf

36/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet a Pécel területén alkalmazandó víz és csatornaszolgáltatás díjáról szóló a10/1995. (XII. 13.) számú rendelet módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.12.23
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1540.pdf

35/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet Pécel Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.12.23
Url:

34/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet Pécel Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.12.23
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1538.pdf

33/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet Pécel Város 11/2002. (V.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.12.23
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1537.doc

32/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet Pécel Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 10/2002. (V.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.12.23
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1536.pdf

31/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet A település rendjéről szóló 14/2008. (VI. 5.) számú rendelet módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.12.23
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1535.pdf

29/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet A település rendjéről szóló 14/2008. (VI. 5.) számú rendelet módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.12.23
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1534.pdf

28/2010(XII. 16.) önkormányzati rendelet a helyi adókról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.12.23
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1533.pdf

2010. december 15. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés Kovácsik János és ifj. Kovácsik János külterületi szántó bérlése tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.12.14
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1532.doc

2010. december 15. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetőjének személyében történt változás tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.12.14
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1531.doc

2010. december 15. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés az önkormányzati képviselők használatában lévő flottás telefonok tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.12.14
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1530.doc

2010.december 15.Képviselő-testületi ülés Előterjesztés az Árpád utca telekhatár rendezése tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.12.14
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1529.doc

2010. december 15. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosokkal kötendő szerződések tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.12.14
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1528.doc

2010. december 15. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés házi gyermekorvosi feladat ellátására pályázat kiírása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.12.14
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1527.doc

2010. december 15. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés a szennyvíztisztító telep helyéül szolgáló földterület megvásárlása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.12.14
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1526.pdf

2010. december 15. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés Pécel Városközpont Komplex rehabilitációja című projekttel kapcsolatos egyik jogügylet meghiúsulása, valamint felhatalmazás a fejlesztési beruházások felülvizsgálata tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.12.14
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1525.doc

2010. december 15. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés a Pénzügyi Iroda átszervezésének elindítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.12.14
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1524.doc

2010. december 15. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés Pécel Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.12.14
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1523.pdf

2010. december 15. Képviselő-testületi ülés Pécel, Damjanich utca nyugati oldala melletti terület, Csatári dűlő I. terület, Fáy-tanya melletti terület, Levendulás II. terület módosított településszerkezeti és szabályozási tervének elfogadása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.12.14
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1522.doc

2010. december 15. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés a település rendjéről szóló 14/2010. (VI. 5.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.12.14
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1521.pdf

2010. november 25. Képviselő-testület ülése Előterjesztés a Városközpont komplex rehabilitációja című projekttel kapcsolatos elszámolási megállapodás megkötése, valamint vállalkozási szerződés módosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.11.24
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1518.doc

2010. november 25. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés 1 fő hivatásos gondnoki státusz létesítése 2011. január 1. napjától a Polgármesteri Hivatalban

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.11.24
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1517.pdf

2010. november 25. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés Pécel, Damjanich utca nyugati oldala melletti terület, Csatári dűlő I. terület, Fáy-tanya melletti terület, Levendulás II. terület módosított településszerkezeti és szabályozási tervének elfogadása

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.11.24
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1516.doc

2010. november 25. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés a víz és csatorna közművekre történő rákötés rendjéről szóló 2/2010.(I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.11.24
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1515.pdf

2010. november 25.Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés a helyi adókról szóló 25/2004. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.11.24
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1514.doc

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. november 9-i ülésére aljegyzői pályázat kiírása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.11.05
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1495.doc

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. november 9-i ülésére az Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.11.05
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1494.doc

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. november 9-i ülésére az Önkormányzat közbeszerzési szabályzata tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.11.05
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1493.pdf

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. november 9-i ülésére a szennyvíztisztító beruházáshoz kapcsolódó az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére irányuló tender eredményének jóváhagyása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.11.05
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1492.doc

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. november 9-i ülésére az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II.18.) önkormányzati rendeletének háromnegyed éves végrehajtásának beszámolója tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.11.05
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1491.pdf

2010. IX. 23. képviselő-testületi ülés Előterjesztés Pécel, Damjanich utca szabályozási tervének tárgyában (0365/133, 0365/134 hrsz. alatti ingatlanok érintettsége)

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.09.17
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1442.pdf

2010. IX. 23. képviselő-testületi ülés Előterjesztés új háziorvosi és új gyermek háziorvosi körzet kialakítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.09.17
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1441.doc

2010. IX. 23. képviselő-testületi ülés Előterjesztés a RAIFFEISEN MINDENKI EBÉDEL 2010-2011 pályázathoz való csatlakozás tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.09.17
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1440.doc

2010. IX.23. képviselő-testületi ülés Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához csatlakozásról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.09.17
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1439.pdf

2010. IX. 23. képviselő-testületi ülés Előterjesztés Pécel Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 18.) önkormányzati rendeletének 2010. I. félévi végrehajtásának beszámolója tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.09.17
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1438.pdf

2010. IX. 23. képviselő-testületi ülésre Előterjesztés Pécel Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.09.17
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1437.pdf

2010. IX. 23. képviselő-testületi ülésre Polgármesteri tájékoztató, ennek keretében beszámolójelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.09.17
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1436.pdf

14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.09.15
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1434.pdf

2010. május 27. Képvisleő-testületi ülésre Előterjesztés a Thököly utca 4. szám alatti ingatlan tetőszerkezetének helyreállítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.05.21
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1384.doc

2010. május 27. Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. évi munkaterve tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.05.21
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1383.doc

2010. május 27. Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés a Pécel Városközpont Komplex Rehabilitációja című, KMOP-2007-5.2.1./B-2f-2009-0006 azn. sz. pályázat megvalósítását szolgáló konzorciumi és támogatási szerződések elfogadása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.05.21
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1382.doc

2010. május 27. Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés a Pécel Városközpont Komplex Rehabilitációja című, KMOP-2007-5.2.1./B-2f-2009-0006 azn. sz. pályázat megvalósítását szolgáló konzorciumi és támogatási szerződések elfogadása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.05.21
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1381.doc

2010. május 27. Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés Pécel Város gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.05.21
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1380.pdf

2010. május 27. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés a Péceli Polgárőrség 2009. évi munkájáról szóló beszámoló tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.05.21
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1379.doc

16/2010. (V. 4.) önkormányzati rendelet a település rendjéről szóló 14/2008.(VI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.05.10
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1346.doc

15/2010. (V. 4.) önkormányzati rendelet a városi kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló 9/2006 (VI.7.) számú rendeletének módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.05.10
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1345.doc

13/2010. (III. 26.) számú önkormányzati rendelet Pécel Város Környezetvédelmi Alapjának létrehozásáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.05.10
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1344.doc

12/2010.(IV. 1.) számú önkormányzati rendelet a 2010. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.05.10
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1343.doc

11/2010. (IV. 1.) számú önkormányzati rendelet a földrajzi nevek megállapításának és az ingatlanok házszámozásának rendjéről

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.05.10
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1342.doc

10/2010. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009.(III. 2.) számú rendeletének módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.05.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1336.doc

9/2010. (III. 29.) számú rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2006. (IV. 28.) számú rendelete módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.05.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1335.doc

8/2010. (II. 18.) számú rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2006. (IV. 28.) számú rendeletének módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.05.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1334.doc

6/2010. (I. 29.) számú Rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.05.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1333.doc

5/2010. (IV. 22.) számú rendelet a Várhegy terület szabályozási tervéről és a város helyi építési szabályzatáról szóló többszöri kiegészítéssel módosított 10/2002. (V.15.) sz. rendelet módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.05.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1332.doc

4/2010. (I. 29.) számú rendelet a Pécel Városi Mezei Őrszolgálat létrehozásáról és a mezőőri járulékról szóló 14/2009. (………) számú, hatályba nem léptetett rendelet visszavonásáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.05.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1331.doc

3/2010.(I. 29.) számú rendelet a szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötés szabályozásáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.05.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1330.doc

2/2010. (I. 29.) számú rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő víz- és csatornaközművekre történő rákötések rendjéről szóló 27/2008. (VIII.1.) számú rendeletének módosításáról és egységes szövegéről

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.05.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1329.doc

1/2010. (I. 29.) számú rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2006. (IV. 28.) számú rendeletének módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.05.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1328.doc

2010. január 26. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.01.22
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1249.pdf

2010. január 26. Képviselő-testület ülése Előterjesztés Pécel, Várhegy-terület módosított településszerkezeti és szabályozási tervének elfogadása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.01.22
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1248.doc

2010. január 26. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés hatályba nem lépett „Pécel Városi Mezei Őrszolgálat létrehozásáról és a mezőőri járulékról” szóló, 14/2009. (…...) számú rendelet visszavonásáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.01.22
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1247.doc

2010. január 26. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés a szennyvízcsatorna hálózatra való rákötés szabályozásáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.01.22
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1246.doc

2010. január 26. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő víz- és csatornaközművekre történő rákötések rendjéről szóló 27/2008.(VIII. 1.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.01.22
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1245.doc

2010. január 26. Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2006. (IV. 28.) számú rendelet módosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.01.22
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1244.doc

21/2009. (XII. 1.) számú rendelet Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III. 2.) számú rendeletének módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.01.07
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1215.pdf

24/2009. (XII. 15.) számú rendelet A település rendjéről szóló 14/2008. (VI. 5.) számú rendelet módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.01.07
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1214.doc

25/2009. (XII. 15.). számú rendelet a Pécel területén alkalmazandó víz és csatornaszolgáltatás díjáról szóló 10/1995. (XII. 13.) számú rendelet módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.01.07
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1213.doc

23/2009. (XII. 1.) számú rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló módosított 4/2006. (IV. 28.) számú rendeletének módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.01.07
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1212.doc

22/2009. (XII. 1.) számú rendelet a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 22/2003. (VIII. 18.) számú rendelet módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.01.07
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1211.doc

20/2009. (XI. 3.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víz-és csatornaközművekre történő rákötések rendjéről szóló 27/2008. (VIII.1.) számú rendeletének módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.01.07
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1210.doc

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. január 7-i rendkívüli ülésére pályázat kiírása aljegyzői álláshely betöltése tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.01.07
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1209.doc

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. január 7-i rendkívüli ülésére Pécel Város Önkormányzat dolgozóit érintő 2010. évi Cafetéria rendszerről

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.01.07
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1208.doc

Előterjesztés a Képvisleő-testület 2010. január 7-i rendkívüli ülésére Pécel Városközpont Komplex Rehabilitációja című KMOP.5.2.1./B-2F -2009-0006 azonosítójú pályázathoz kapcsolódó építési kivitelezés tárgykörű közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2010.01.07
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1207.doc

SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS 2009. november 26. az NFŰ által kiírt KMOP-2009-4.5.3 jelű, „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatáshoz (akadálymentesítés)” című pályázaton való részvétel tárgyában hozott 278/2009. (X. 8.) határozat módosítása tá

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.11.26
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1179.doc

SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2009. november 26-i ülésére a szennyvízcsatorna hálózatra való rákötés szabályozásáról szóló határozat végrehajtásának határidő módosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.11.26
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1178.doc

Előterjesztés a Képviselő-testület 2009. november 26-i ülésére Pécel Város Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésének és Programjának elfogadása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.11.26
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1177.doc

Előterjesztés a Képviselő-testület 2009. november 26-i ülésére Pécel Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények terembérleti szerződéseinek tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.11.26
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1176.doc

Előterjesztés a Képviselő-testület 2009. november 26-i ülésére Kapcsolatügyelet bevezetése a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.11.26
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1175.doc

Előterjesztés a Képviselő-testület 2009. november 26-i ülésére Házi gyermekfelügyelet bevezetésére

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.11.26
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1174.doc

Előterjesztés a Képviselő-testület 2009. november 26-i ülésére A Szemere Pál Művelődési Ház üzemeltetésére megkötött Közművelődési Megállapodás tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.11.26
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1173.doc

Előterjesztés a Képviselő-testület 2009. november 26-i ülésére az Önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálata tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.11.26
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1172.doc

Előterjesztés a Képviselő-testület 2009. november 26-i ülésére az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.11.26
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1171.doc

Előterjesztés a Képviselő-testület 2009. november 26-i ülésére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamin a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2006.(IV. 28.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.11.26
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1170.doc

Előterjesztés a Képviselő-testület 2009. november 26-i ülésére a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 22/2003. (VIII. 18.) számú rendelet módosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.11.26
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1169.doc

2009. november 26. Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés Pécel Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 15.) számú rendelet módosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.11.26
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1168.doc

Előterjesztés a K&H Bank Pécel 2028 kötvény konverziójára tett javaslatával kapcsolatban a Képviselő-testület 2009. október 29-i ülésére

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.10.28
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1102.pdf

ELŐTERJESZTÉS KIEGÉSZÍTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves ellenőrzési terv (belső ellenőrzési tevékenység) tárgyában a Képviselő-testület 2009. október 29-i ülésére

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.10.28
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1101.doc

SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés A Levendulás II, Víziközmű Társulat kérelme tárgyában a Képviselő-testület 2009. október 29-i ülésére

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.10.28
Url:

Előterjesztés a 2010. évi belsőellenőrzési terv tárgyában a Képviselő-testület 2009. október 29-i ülésére

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.10.28
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1099.pdf

2009. október 29. Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés Farkas Mária és Balogh József külterületi ingatlanokra ((0295/42, és 0295/43 hrsz.) vonatkozó vételi ajánlatának tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.10.22
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1055.doc

2009. október 29. Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés a helytörténeti gyűjtemény pályázatának előkészítésére és a 283/2009. (X.8.) sz. Kt. határozat visszavonására

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.10.22
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1054.doc

2009. október 29. Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés Pécel, Baross u. 5. sz. alatti (piactéri) üzlethelyiségek alatti földterület használati díjának megállapítása ügyében

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.10.22
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1053.doc

2009. október 29. Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés a településszerkezeti terv módosítása, új települési gyűjtőút nyomvonalának kijelölése tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.10.22
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1052.pdf

2009. október 29. Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.10.22
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_1051.pdf

19/2009. (IX. 16.) számú rendelet az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjak,

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.09.28
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_991.doc

17/2009. (IX. 16.) számú rendelet Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III. 2.) számú rendeletének módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.09.28
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_990.pdf

18/2009.(IX. 16.) számú rendelet Pécel Város közigazgatási területének HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 10/2002. (V.15.) számú rendelete módosítása

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.09.28
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_989.doc

Előterjesztés a Képviselő-testület 2009. szeptember 28-i rendkívüli ülésére a Ráday Pál Gimnázium ügyében hozott 34/2009. (II. 19.) Kt. határozat módosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.09.28 (2009.09.28)
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_986.pdf

Archivált dokumentumok

Előterjesztés a Képviselő-testület 2009. szeptember 28-i rendkívüli ülésére a Pécel Város Önkormányzat I. Környezetvédelmi Programjának elkészítése tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.09.28
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_985.doc

Előterjesztés a Képviselő-testület 2009. szeptember 28-i rendkívüli ülésére a Napsugár bölcsőde felújításánál felmerült kiegészítő építési munkára vonatkozó közbeszerezési eljárás eredményének megállapítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.09.28
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_984.doc

Előterjesztés a bankszámla-szerződés tárgyában keletkezett 231/2008. (VIII. 26.) számú Kt. határozat 3. pontjában foglalt véghatáridő módosítása tárgyában a Képviselő-testület 2009. szeptember 28-i ülésére

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.09.28
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_983.doc

2009. szeptember 10. előterjesztés a Polgármesteri Hivatal I. épületén ATM pénzkiadó automata felszerelése tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.09.04
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_750.doc

2009. szeptember 10. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat önállóan működő intézményei közötti megállapodás jóváhagyása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.09.04
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_749.doc

2009. szeptember 10. Képvisel-testületi ülésre Előterjesztés Pécel Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetési szervként történő besorolására, és alapító okiratának módosítására

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.09.04
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_748.doc

2009. szeptember 10. Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés Pécel Város Önkormányzata 2009. évi első féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.09.04
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_747.pdf

2009. szeptember 10. Képviselő-testületi ülés Előterejsztés Pécel Város Önkormányzatának az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjak, valamint az étkeztetés és a házi segítségnyújtás térítési díjának megállapításáról szóló 13/2008.

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.09.04
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_746.doc

2009. szeptember 10. Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés Pécel, Kopasz hegyi termálfürdő és lakóterület (063/3-4 hrsz.) módosított településszerkezeti és szabályozási tervének elfogadása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.09.04
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_745.pdf

2009. szeptember 10. Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés Pécel Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III. 2.) számú rendeletének módosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.09.04
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_744.pdf

2009. augusztus 31. Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés a Kopasz hegyi (termál) terület belterületbe csatolása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.08.28
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_731.doc

2009. augusztus 31. Képviselő-tesületi ülésre Előterjesztés Belterületi utak fejlesztése (KMOP-2009- 2.1.1/B) pályázat benyújtása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.08.28
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_730.pdf

2009. augusztus 31. Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés a „Kerékpárút-építés a péceli zöldfolyosóért” c. projekt megvalósítási határidejének hosszabbítása iránti kérelem jóváhagyása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.08.28
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_729.doc

2009. augusztus 31. Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés Pécel Város Önkormányzata fenntartásában működő költségvetési intézmények alapító okiratának módosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.08.28
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_728.doc

2009. augusztus 18. Képviselő-testületi ülésre SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS a működésképtelen önkormányzatokat megillető egyéb támogatásra igénybenyújtás tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.08.19
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_726.doc

2009. augusztus 18. Képviselő-testületi ülésre ELŐTERJESZTÉS a Pécel, Szemere Pál u. 6.sz. alatt található Napsugár Bölcsőde pótmunkáival, valamint sószoba kialakítása tárgyban

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.08.19
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_725.doc

2009. augusztus 18. Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés az ÁROP-3.A.1/A-2008-0052 azonosító számú Pécel Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztési projekthez a szervezetfejlesztési tevékenységre és képzési szolgáltatásra beérkezett ajánlato

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.08.19
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_724.doc

2009. augusztus 18. Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés Mondok Zoltán Péceli Rendőrőrs Őrsparancsnokává történő kinevezése tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.08.14
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_718.doc

2009. augusztus 18. Képviselő-testület ülésére Előterjesztés Pécel Városközpont komplex fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-2008-0015 azonosítójú pályázat benyújtása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.08.14
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_717.pdf

16/2009.(VII. 20.) számú rendelet a 2009. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.08.13
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_714.doc

15/2009.(VII. 20.) számú rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő víz- és csatornaközművekre történő rákötések rendjéről szóló 27/2008.(VIII. 1.) számú rendelet módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.08.13
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_713.doc

13/2009. (VI. 26.) számú rendelet a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési viteldíjáról szóló 22/2003. (VIII. 18.) számú rendelet módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.08.13
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_712.doc

12/2009. (VI. 10.) számú rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról , valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2006. (IV. 28.) számú rendelet módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.06.19
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_656.doc

10/2009. (IV. 23.) számú rendelet a helyi sportról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.06.19
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_655.doc

2009. június 22. Előterjesztés a Finn-Magyar Baráti Kör támogatási kérelme tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.06.19
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_648.doc

2009. június 22. Képviselő-testületi ülés ELŐTERJESZTÉS a Pécel, 055/21 hrsz-ú külterületi ingatlan átminősítéséhez készült egyeztetési tervdokumentáció tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.06.19
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_647.doc

2009. június 22. Előterjesztés A péceli 2. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelés helyszínének áthelyezése, valamint az egészségügyi szolgáltatóval kötött feladat-ellátási szerződés megszüntetése, egyúttal feladat-átvállalási szerződés megkötése tárgyáb

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.06.19
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_646.pdf

2009. június 22. Előterjesztés a Napsugár Bölcsőde felújítására irányuló közbeszerzési eljárás megindítása tárgyban

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.06.19
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_645.doc

2009. június 22. Képviselő-testületi ülés előterjesztés Javaslat a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás általi belső ellenőrzési feladat ellátására, a feladat-ellátásról szóló Megállapodás tervezetének elfogadása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.06.19
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_644.doc

2009. június 22. Képviselő-testületi ülés előterejesztés a mezei őrszolgálat megalakításáról és a mezőőri járulékról szóló rendelet elfogadása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.06.19
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_643.doc

2009. június 22. Képviselő-testületi ülés ELŐTERJESZTÉS a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 22/2003 (VIII. 18.) számú rendelet módosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.06.19
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_642.doc

2009. április 23. Képviselő-testületi ülésre ELŐTERJESZTÉS a „Nemzeti Zarándoklat 2009. mozgalomhoz történő csatlakozási felhívás tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.04.17
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_530.pdf

2009. április 23. Képviselő-testületi ülésre ELŐTERJESZTÉS Lázár Péter Baross utca 5.A. szám alatti ingatlan tulajdonosának kérelme földhasználati díj megállapítása ügyében

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.04.17
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_529.doc

2009. április 23. Képviselő-testületi ülésre ELŐTERJESZTÉS a Pécel 1611 (Rákos-patak) helyrajzi számú ingatlan egy részének önkormányzati tulajdonba vételének tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.04.17
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_528.doc

2009. április 23. Képviselő-testületi ülésre ELŐTERJESZTÉS a belterületi szilárd burkolatú utak javítása (kátyúzás) tárgyában megindított közbeszerzési eljárás eredményének meghatározásáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.04.17
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_527.doc

2009. április 23. Képviselő-testületi ülésre ELŐTERJESZTÉS a HEFOP 3.1. intézkedés alapján kompetencia alapú oktatási programot végrehajtó közoktatási intézmények eszközellátására kiírt pályázat benyújtásának tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.04.17
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_526.doc

2009. április 23. Képviselő-testületi ülésre ELŐTERJESZTÉS az Önkormányzat fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának támogatása, a Péceli Spartacus Sportegyesülettel kötendő együttműködési megállapodása, továbbá a helyi sportról szóló rendelet

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.04.17
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_525.pdf

2009. április 23. Képviselő-testületi ülésre ELŐTERJESZTÉS Pécel Város Sportkoncepciójának tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.04.17
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_524.pdf

2009. április 23. Képviselő-testületi ülésre ELŐTERJESZTÉS Pécel Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2008. évi ellenőrzési jelentése tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.04.17
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_523.pdf

2009. április 23. Képviselő-testületi ülésre ELŐTERJESZTÉS a Pécel közigazgatási területén működő civil szervezetek 2009. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.04.17
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_522.pdf

2009. április 23. Képviselő-testületi ülésre ELŐTERJESZTÉS Pécel Város Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.04.17 (2009.04.17)
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_521.pdf

6/2009. (III. 16.) számú rendelet az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályaikról alkotott 11/2007. (VI. 8.) számú rendelet módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.04.03
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_488.doc

8/2009. (IV. 1.) számú rendelet Pécel Város Önkormányzatának közigazgatási területén lévő háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.04.03
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_487.pdf

7/2009.(IV. 1.) számú rendelet az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 29.) számú rendelete módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.04.03
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_486.pdf

2009. március 26. Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi Közbeszerzési terve tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.03.20
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_441.doc

2009. március 26. Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés az Önkormányzat Gödöllő és Környéke Regionális Turisztikai Egyesületbeli tagságának megszüntetése tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.03.20
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_440.doc

2009. március 26. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés „Flór Ferenc kórház a lakosságért” Közalapítvány támogatási kérelem tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.03.20
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_439.doc

2009. március 26. Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés a Petőfi Sándor Általános Iskola és Központi Orvosi Rendelőben világítótestek és kapcsolók cseréjére vonatkozó fedezet biztosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.03.20
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_438.doc

2009. március 26. Képviselő-testületi ülésre Városközpont Rehabilitációs Beruházást előkészítő tervpályázat megindítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.03.20
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_437.doc

2009. március 26. Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés a Gesztenyés Óvoda tulajdonjogának rendezése tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.03.20
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_436.doc

2009. március 26. Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés Pécel, Baross utca 5. szám alatti üzlethelyiségekre társasház alapítása, földterületének valamint vásártér rendezésének tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.03.20
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_435.doc

2009. március 26. Képviselő-testület ülésére Előterjesztés a 2009. évi Közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.03.20
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_434.doc

2009. március 26. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés a nyári napközis tábor megszervezésével kapcsolatos teendők tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.03.20
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_433.doc

2009. március 26. Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés az Önkormányzat által fenntartott általános iskolákba járó tanulók úszásoktatásának támogatása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.03.20
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_432.doc

2009. március 26. Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés a Ráday Pál Gimnázium felmenő rendszerben történő megszüntetése tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.03.20
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_431.doc

2009. március 26. Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés Pécel Város 2008. évi Egészségügyi ellátásáról szóló tájékoztató tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.03.20
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_430.pdf

2009. március 26. Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal, fogorvosokkal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.03.20
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_429.doc

Előterjesztés Pécel Város Önkormányzatának közigazgatási területén lévő háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 2009. március 26. Képviselő-testületi ülésre

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.03.20
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_428.doc

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére Pécel Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 29.) számú rendelete módosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.03.20
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_427.pdf

5/2009.(II. 25.) számú rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról , valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2006. (IV. 28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.03.05
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_381.doc

3/2009. (II. 16.) számú rendelet az önkormányzati tulajdonában lévő víz-és csatornaközművekre történő rákötések rendjéről alkotott 27/2008.(VIII.1.) számú rendeletének módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.03.05
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_380.doc

2/2009. (II. 16.) számú rendelet az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályaikról alkotott 11/2007. (VI. 8.) számú rendelet módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.03.05
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_379.doc

1/2009. (II. 16.) számú rendelet a Bartoshegyi Dűlőn tervezett iparterület szabályozási tervéről és a város helyi építési szabályzatáról szóló 10/2002. (V.15.) számú rendeletének módosítására irányuló 33/2008.(XII. 30.) számú rendelete módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.03.05
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_378.doc

4/2009. (III. 2.) számú rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.03.05
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_377.pdf

2009. 03. 05. Képviselő-testületi ülés előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról alkotott 11/2007.(VI.8.) számú rendeletének módosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.03.05
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_376.doc

2009. 03. 05. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés az „Összefogás Környezetünk Védelméért Egyesület” támogatási kérelme tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.03.05
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_375.doc

2009. 03.05. Képviselő-testületi ülés előterjesztés a Pécel közigazgatási területén működő civil szervezetek támogatására kiírandó pályázat tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.03.05
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_374.pdf

2009. 03.05. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés a 2009. évi óvodai és általános iskolai beiratkozások tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.03.05
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_373.doc

2009. 03.05. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés A péceli rendőrőrs elhelyezésével kapcsolatos bérleti díj megosztása tárgyában hozott 215/2008. (VII. 31.) sz. Kt. határozat felülvizsgálata tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.03.05
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_372.doc

2009. 02.19. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés Kovácsik János és ifj. Kovácsik János külterületi szántó bérlése tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.02.13
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_348.doc

2009. 02.19. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés a Pécel Város közigazgatási területén üzemelő T-Mobile bázisállomás bérleti szerződés módosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.02.13
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_347.doc

2009. 02. 19.Képviselő-testületi ülés Előterjesztés közúti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátásárára kiírt pályázat eredménye tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.02.13
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_346.doc

2009. 02.19. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés a Bartoshegyi dűlővel kapcsolatos 8/2009. (I. 29.) számú képviselő-testületi határozat módosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.02.13
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_345.doc

2009. 02.19. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés a Pécel, 0327/47; 0327/21-24; 0327/43-44 és 0327/66 helyrajzi számú ingatlanok övezeti besorolásának módosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.02.13
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_344.doc

2009. 02. 19. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatának elfogadására

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.02.13
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_343.doc

2009. 02. 19. Képvisleő-testületi ülés Előterjesztés Pécel Város Önkormányzatának közfoglalkoztatási tervének elfogadása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.02.13 (2009.02.13)
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_342.doc

Archivált dokumentumok

2009. 02.19. képviselő-testületi ülésre Előterjesztés Pécel Város Önkormányzatának a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2006. (IV. 28.) számú önkormányzati rendeletének módosítása tárgyában

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.02.13
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_341.doc

1/2008. (I. 1.) számú rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2006. (IV. 28.) számú rendeletének módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.02.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_335.doc

3/2008. (II. 22.) számú rendelet az önkormányzat 2007. év költségvetéséről szóló 2/2007.(III. 7.) számú rendelet módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.02.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_334.xls

4/2008. (II. 22.) számú rendelet a költségvetés és a zárszámadás mellékleteként tájékoztatásul bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmi követelményeiről

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.02.06 (2009.02.06)
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_333.doc

Archivált dokumentumok

5/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.02.06 (2009.02.06)
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_332.doc

7/2008. (III. 31.) számú rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló módosított 4/2006. (IV. 28.) számú rendeletének módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.02.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_331.doc

8/2008.(IV. 1.) számú rendelet Pécel Város közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 10/2002. (V.15.) számú rendeletének módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.02.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_330.pdf

9/2008. (IV. 1.) számú rendelet Pécel kertvárosias és kisvárosias lakóterület keretövezetbe sorolt területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 15/2007.(X.04.) számú rendelet módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.02.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_329.doc

10/2008. (IV. 30.) számú rendelet a városi kitüntető címek adományozásáról szóló 9/2006. (VI. 7.) számú rendelet módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.02.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_328.doc

25/2008. ((VIII. 1.) számú rendelet az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008.(II. 29.) számú rendeletének módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.02.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_327.xls

11/2008.(VI. 2.) számú rendelet a 2007. évi költségvetés zárszámadásáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.02.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_326.doc

12/2008. (V. 30.) számú rendelet az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 29.) számú rendelete módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.02.06 (2009.02.06)
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_325.pdf

Archivált dokumentumok

13/2008.(V. 30.) számú rendelet az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjak,valamint az étkeztetés és a házi segítségnyújtás térítési díjának megállapításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.02.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_324.doc

14/2008.(VI. 5.) számú rendelet a település rendjéről

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.02.06 (2009.02.06)
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_323.doc

Archivált dokumentumok

15/2008. (V. 30.) számú Rendelet a 10/2002. (V.15.) számú Pécel város közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.02.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_322.doc

17 /2008.(VI. 5.) számú rendelet parkoló építés pénzbeli megváltásáról, parkoló-alap képzésről és felhasználásról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.02.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_321.doc

18/2008.(VI. 3.) számú Rendelet Pécel város közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2002. (V.15.) számú Önkormányzati rendelet módosításáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2009.02.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_320.pdf

19/2008. (VI. 30.) számú rendelet

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2008.12.23
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_222.doc

20/2008.(VII. 3.) számú rendelet

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2008.12.22
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_221.doc

21/2008. (VII. 3.) számú rendelet

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2008.12.22
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_220.doc

22/2008. (VII. 3.) számú rendelet

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2008.12.22
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_219.doc

24/2008. (VI. 30.) számú rendelet

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2008.12.22
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_218.doc

24/2008. (VI. 30.) számú rendelet

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2008.12.22
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_217.doc

26/2008. (VIII. 1.) számú rendelet

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2008.12.19
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_201.doc

27/2008.(VIII. 1.) számú rendelet

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2008.12.19
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_200.doc

41/2008. (XII. 19.) számú rendelet

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2008.12.19
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_199.doc

40/2008. (XII. 19.). számú rendelet

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2008.12.19
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_198.doc

39/2008. (XII. 19.) számú rendelet

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2008.12.19 (2008.12.19)
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_197.doc

38/2008. (XII. 19.) számú rendelet

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2008.12.19 (2008.12.19)
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_196.doc

37/2008.(XII. 19.) számú Rendelet

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2008.12.19 (2008.12.19)
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_195.doc

28/2008. (VIII. 1.) számú rendelet

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2008.12.01
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_145.doc

28/2008. (VIII. 1.) számú rendelet

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2008.12.01
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_144.doc

29/2008. (IX. 1.) számú rendelete

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2008.12.01
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_143.doc

30/2008. (X. 1.) számú rendelet

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2008.12.01
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_142.doc

32/2008.(XI. 27.) számú rendelet

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2008.12.01
Url:

34/2008. (XI. 28.) számú rendelet

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzététel ideje:2008.12.01
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_dontesei_140.doc

Nyilvántartás a bejelentés köeles kereskedelmi tevékenységekről

Leírás:Általános közzétételi lista - A szerv nyilvántartásai
Közzététel ideje:2011.08.24
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerv_nyilvantartasai_1863.pdf

HIRDETMÉNY Képviselő-testületi ülés 2011. július 4.

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2011.06.30
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_1797.pdf

HIRDETMÉNY 2011. május 26. Képviselő-testületi ülés

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2011.05.23
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_1719.pdf

HIRDETMÉNY Képviselő-testületi ülés 2011. április 27.

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2011.04.26
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_1691.pdf

HIRDETMÉNY Képviselő-testületi ülés 2011. március 31.

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2011.03.28
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_1629.doc

HIRDETMÉNY Képviselő-testület 2011. február 28. ülés

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2011.02.25
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_1591.pdf

HIRDETMÉNY Képviselő-testületi ülés 2011. január 27.

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2011.01.24
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_1565.doc

HIRDETMÉNY Képviselő-testületi ülés 2010. december 15.

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2010.12.14
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_1519.doc

HIRDETMÉNY Képviselő-testület ülése 2010. november 25.

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2010.11.24
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_1513.doc

HIRDETMÉNY Képviselő-testületi ülés 2010. november 9.

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2010.11.05
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_1490.doc

HIRDETMÉNY Képviselő-testületi ülés 2010. szeptember 23.

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2010.09.17
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_1435.doc

Hirdetmény Képviselő-testület ülése 2010. szeptember 15.

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2010.09.15
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_1432.doc

2010. április 29. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület üléséről

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2010.05.21
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_1388.doc

2010. április 14. JEGYZŐKÖNYV a Képvisleő-testület üléséről

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2010.05.21
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_1387.doc

2010. március 25. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület üléséről

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2010.05.21
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_1386.doc

2010. március 10. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület rendkívüli üléséről

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2010.05.21
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_1385.doc

HIRDETMÉNY A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2010. május 27. napjára meghírdetett üléséről

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2010.05.21
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_1378.doc

2010. február 11. Képviselő-testület nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2010.05.10
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_1349.doc

2010. január 26. Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2010.05.10
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_1348.doc

2010. január 7. rendkívüli Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2010.05.10
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_1347.pdf

HIRDETMÉNY a Képviselő-testület 2010. január 26. rendes ülés

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2010.01.22
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_1243.doc

HIRDETMÉNY a Képviselő-testület 2010. január 7-i rendkívüli üléséről

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2010.01.07
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_1206.doc

Jegyzőkönyv Képviselő-testület 2009. december 10-én tartot nyilvános üléséről

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2010.01.07
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_1205.doc

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2009. november 26-án tartott nyilvános üléséről

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2010.01.07
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_1204.doc

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2009. XI. 9-én tartott nyilvános üléséről

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2010.01.07
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_1203.doc

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2009. XI. 11. nyilvános üléséről

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2010.01.07
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_1202.doc

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2009. október 29-én tartott nyilvános üléséről

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2010.01.04
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_1201.doc

HIRDETMÉNY 2009. november 26. Képviselő-testületi ülés

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.11.26
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_1167.doc

2009. október 8. Képviselő-testület nyilvános ülés jegyzőkönyve

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.10.22
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_1057.doc

2009. szeptember 28. Képviselő-testület nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.10.22
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_1056.doc

HIRDETMÉNY Képviselő-testület 2009. október 29. ülés

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.10.22
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_1050.doc

2009. szeptember 10. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.09.28
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_988.doc

2009. augusztus 31. Képviselő-testület nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.09.28
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_987.pdf

Hirdetmény Rendkívüli Képviselő-testületi ülés 2009. szeptember 28.

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.09.28
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_981.doc

jegyzőköny Képviselő-testület 2009. augusztus 18-i üléséről

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.09.04
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_751.doc

Hirdetmény Képviselő-testületi ülés 2009. szeptember 10.

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.09.04
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_743.doc

HIRDETMÉNY Képviselő-testület 2009. szeptember 10. ülés

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:0000.00.00
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_740.doc

Hirdetmény Rendkívüli Képviselő-testületi ülés 2009. augusztus 31.

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.08.28
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_727.doc

2009. július 15. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.08.19
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_723.doc

2009. június 22. Képviselő-testület ülésének JEGYZŐKÖNYVE

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.08.14
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_720.doc

HIRDETMÉNY: Képviselő-testületi ülés 2009. augusztus 18.

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.08.14
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_715.doc

2009. május 27. JEGYZŐKÖNYV Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.06.19
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_654.doc

2009. május 14. JEGYZŐKÖNYV képviselő-testület üléséről

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.06.19
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_653.doc

2009. március 31.JEGYZŐKÖNYV Képviselő-testület ülése

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.06.19
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_652.doc

2009. április 23. Közmeghallgatás jegyzőkönyve

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.06.19
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_651.doc

2009. április 15. JEGYZŐKÖNYV Képviselő-testület nyilvános ülése

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.06.19
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_650.pdf

2009. április 23. Képviselő-testület nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.06.19
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_649.doc

HIRDETMÉNY Képviselő-testületi ülés 2009. június 22.

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.06.19
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_641.doc

2009. március 31. nyilvános Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.04.17
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_533.doc

2009. március 26. nyilvános Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.04.17
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_532.doc

HIRDETMÉNY Képviselő-testületi ülés 2009. április 23.

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.04.17
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_531.doc

HIRDETMÉNY Közmeghallgatás 2009. április 23.

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.04.03
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_489.doc

2009. március 5. Képviselő-testület nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.03.20
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_442.doc

Hirdetmény Képviselő-testület 2009. március 26. ülés

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.03.20
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_426.doc

HIRDETMÉNY Képviselő-testületi ülés 2009. 03.05.

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.03.05
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_371.doc

2009. február 19. Képviselő-testület nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.03.05
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_370.doc

Képviselő-testület nyilvános ülésének jegyzőkönyve 2009. január 29.

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.03.05
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_369.doc

HIRDETMÉNY Képviselő-testületi ülés 2009. 02. 19.

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.02.13
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_349.doc

2009. január 13. Képviselő-testület nyilvános ülésének jegyzőkönyve 2.

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.02.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_319.doc

2009. január 13. Képviselő-testület nyilvános ülésének jegyzőkönyve 1.

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.02.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_318.doc

2008. december 18. Képviselő-testület nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.02.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_317.doc

2008. december 8. Képviselő-testület nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.02.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_316.doc

2008. november 27.Képviselő-testület nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.02.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_315.doc

2008. november 13.Képviselő-testület nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.02.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_314.doc

2008. november 7.Képviselő-testület nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.02.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_313.doc

2008. október 21.Képviselő-testület nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.02.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_312.doc

2008. október 9.Képviselő-testület nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.02.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_311.doc

2008. szeptember 25. Képviselő-testület nyilvános ülésének jegyzőkönyve 2.

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.02.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_310.doc

2008. szeptember 25. Képviselő-testület nyilvános ülésének jegyzőkönyve 1.

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.02.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_309.doc

2008. szeptember 11. nyilvános Képviselő-testületi ülés

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.02.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_308.doc

2008. szeptember 3. Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.02.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_307.doc

2008. augusztus 26. Képviselő-testület nyilvános ülése 2.

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.02.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_306.doc

2008. augusztus 26. Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 1.

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.02.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_305.doc

2008. július 31. Képviselő-testület nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Leírás:Általános közzétételi lista - Döntéshozatal, ülések
Közzététel ideje:2009.02.06
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_donteshozatal_304.doc

Kimutatás a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről ÁHT 50/A. § (4) bekezdés alapján

Leírás:Általános közzétételi lista - Közzétételi listák
Közzététel ideje:2010.09.15
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_kozzeteteli_listak_1431.xls

Összevont jelentés Pécel Város Önkormányzatának 2009. évi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos közszolgáltatási kötelezettségéről

Leírás:Általános közzétételi lista - Közzétételi listák
Közzététel ideje:2010.05.31
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_kozzeteteli_listak_1394.pdf

3. Gazdálkodási adatok


3.2. Költségvetések, beszámolók

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A költségvetés végrehajtása
Közzététel ideje:2011.05.31
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_koltsegvetes_vegrehajtasa_1752.pdf

14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Leírás:Általános közzétételi lista - A költségvetés végrehajtása
Közzététel ideje:2010.09.15
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_koltsegvetes_vegrehajtasa_1433.pdf

Egyszerűsített beszámoló Pécel Város Önkormányzatának 2008. évi gazdálkodásáról

Leírás:Általános közzétételi lista - Számviteli beszámolók
Közzététel ideje:2009.08.13
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szamviteli_beszamolok_711.pdf3.3. Működés

2009-évi 5 Millió Ft feletti szerződések

Leírás:Általános közzétételi lista - Szerződések
Közzététel ideje:2010.01.07
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerzodesek_1216.xls

5 millió forint feletti szerződések

Leírás:Általános közzétételi lista - Szerződések
Közzététel ideje:2009.09.11
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerzodesek_758.xls

5 millió forint feletti szerződések 2008.06.01 - 2009.09.10.

Leírás:Általános közzétételi lista - Szerződések
Közzététel ideje:2009.09.10 (2009.09.10)
Url:http://kozzetetel.dokumentumtar.hu/pecelph/dokumentumok/pecelph_szerzodesek_757.xls